Portal Rasmi FELCRA BerhadKementerian Pembangunan Luar Bandarministry-of-finance-malaysia-logo-E9D4C94BFD-seeklogo.com

        Kuala Lumpur

Pendaftaran sebagai ahli KPR perlu dibuat dipusat pentadbiran koperasi di Kawasan. Borang pendaftaran disediakan untuk diisi oleh setiap peserta yang berminat menjadi ahli.

Waris yang telah diluluskan oleh Bicara Kuasa Pentadbir Tanah sebagai pemilik lot di Kawasan FELCRA Berhad. Sikiranya pemilik lebih daripada seorang semua layak menjadi ahli anggota KPR dengan syarat memenuhi peraturan Undang-undang Kecil Penubuhan KPR di Kawasan berikut.

Wadira ditubuhkan dikawasan penempatan dan bukan penempatan FELCRA Berhad melibatkan:-
 1. Staf wanita, peserta wanita dan isteri-isteri peserta dan isteri-isteri staf adalah diwajibkan.
 2. Bagi anak-anak perempuan peserta (16 tahun ke atas) yang tinggal di dalam kawasan penempatan adalah digalakkan menjadi ahli.
 3. Keahlian juga terbuka kepada penduduk wanita (bukan peserta) yang tinggal di persekitaran projek.
 1. Melaksanakan Mesyuarat Agung Wadira 2 Tahun Sekali
 2. Melaksanakan Mesyuarat Bulanan sekurang-kurangnya 4 kali setahun
 3. Merencanakan program berkaitan kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, pendidikan dan latihan serta keusahawanan sebagai pemangkin tabung persatuan.
 1. Jumlah Keahlian minimum 20 orang;
 2. Warganegara Malaysia;
 3. Berumur tidak kurang daripada 15 tahun dan tidak melebihi 40 tahun;
 4. Peserta FELCRA Berhad atau/ dan anak-anak atau/dan cucu-cucu peserta FELCRA Berhad
 5. Warga Belia Setempat
 1. MBFeW boleh ditubuhkan apabila mempunyai minima sebanyak dua (2) buah PBFe di sesuatu Wilayah atau Negeri.
 2. Ahli-ahli MBFew adalah terdiri daripada PBfe.
 1. MBFeM boleh ditubuhkan apabila minima sebanyak dua (2) buah MBFeW telah ditubuhkan di peringkat Wilayah/Negeri
 2. Ahli-ahli adalah terdiri daripada MBFeW.
 1. Melaksanakan Mesyuarat Agung Belia setahun sekali di semua peringkat iaitu Kawasan, Wilayah dan Nasional.
 2. Melaksanakan Mesyuarat Bulanan sekurang-kurangnya 4 kali setahun
 3. Merencanakan 4 teras inisiatif utama pembangunan belia iaitu modal insan, keusahawanan, pemantapan peribadi dan jati diri belia dan program kesukanan & rekreasi belia.
 1. Menambah Keahlian Belia dan WADIRA Dalam Pertubuhan
 2. Mempelbagaikan Aktiviti Kemasyarakatan dan Keusahawanan
 3. Rakan Bijak Dalam Membanteras Gejala Sosial
 4. Memasyarakatkan Pertubuhan Belia dan WADIRA
 5. Memperkasakan Pertubuhan Belia dan WADIRA
 6. Membimbing dan menggalakkan WADIRA dan Belia berkecimpung di dalam bidang keusahawanan dan aktiviti komersial yang menguntungkan.
 7. Menjadi pengeluar dan agen pemasaran kepada produk-produk ahli.
 8. Berpeluang menghadiri pelbagai kursus dan program anjuran persatuan dan FELCRA Berhad.

Boleh menghubungi pihak Kawasan dan Wilayah berdekatan dengan anda.